• Bảng giá đế bát hương

 

BẢNG GIÁ ĐẾ BÁT HƯƠNG - DÁNG TRÒN - GỖ TỐT

Đường kính cm Giá ngàn đ Đường kính cm Giá ngàn đ Đường kính cm Giá ngàn đ

11

50 18 120 25 280
12 60 19 140 26 300
13 70 20 150 27 350
14 80 21 180 28 400
15 90 22 200 29 450
16 100 23 230 30 500
17 110 24 250    

 

Về đầu trang