• Gương bát quái có công dụng trấn trạch

 

GƯƠNG BÁT QUÁI

Công dụng

Gương bát quái có cấu tạo đặc biệt bao gồm tám quẻ kinh dịch và âm dương, ngũ hành. Gương bát quái thể hiện sức mạnh của trời đất, vũ trụ. Ngoài ra, ánh sáng phát ra từ gương truyền đi năng lượng. Vì vậy, gương bát quái được dùng để hóa giải các trường hợp sau đây:

  • Nhà gần nghĩa trang, đình chùa miếu nhà thờ, 
  • Nhà không hợp tuổi
  • Cửa đối cửa với hàng xóm, cửa trước đối cửa sau
  • Tòa nhà đối diện quá lớn
  • Phản quang sát từ các ô cửa kính
  • Cột điện, trạm điện, trạm sóng mạng di động
  • Nóc nhà nhọn, cột thu lôi
  • Nhà vệ sinh, bãi rác thải, ống thoát nước
  • Đường đăm thẳng cửa chính
  • Gương bát quái của nhà đối diện

Lưu ý: Để hóa giải sát khí trên đây, phải dùng gương bát quái tiên thiên, phẳng hoặc lồi đều được, nhưng gương lồi thì hóa sát mạnh hơn.

 Kiểm Tra Gương - Hãy đảm bảo đó là gương tiên thiên bát quái

Gương Bát Quái để treo ở cổng cửa bao giờ cũng là gương tiên thiên bát quái. Khi mua, hãy đảm bảo đó là gương tiên thiên bát quái (dễ nhầm với hậu thiên bát quái).

Gương bát quái

Gương bát quái tiên thiên

Gọi hotline để được tư vấn: 036.2236.495

Có thầy tư vấn qua điện thoại cách dùng các trường hợp cụ thể

Về đầu trang