Ai cũng nỗ lực phấn đấu, nhưng không phải ai cũng thành công!

Con người ngoài việc liên tục nỗ lực phấn đấu nhưng để thành công cần phải hoạt động thuận theo các quy luật của tự nhiên và xã hội.  Tuân theo quy luật thì công việc thuận lợi ngược lại sẽ gặp khó khăn. Phong thủy nghiên cứu quy luật môi trường sống, được tích lũy từ hàng ngàn năm. Cơ sở lý luận của phong thủy là kinh dịch. Phong thủy áp dụng các nguyên tắc của kinh dịch, thuyết âm dương ngũ hành trong việc giải thích và vận dụng các quy luật của tự nhiên. . Người Nhật có câu: Bất học Dịch bất đắc nhập các. Nghĩa là nếu không học kinh dịch thì đừng cầm quyền, bởi vì chỉ những ai hiểu về Kinh Dịch mới biết được sự thông biến của con người, đời sống, biết quy luật thiên nhiên và hành động theo đúng quy luật đó để tránh những hậu họa và sẽ thành công. 

Con người hiện đại ngày càng quan tâm đến phong thủy để tránh hung tìm cát

Ngày nay dù ở Phương Tây hay ở Phương Đông khi xây dựng nhà ở đều phải chọn những vị trí đảm bảo nguyên tắc tựa sơn hướng thủy của phong thủy, dù theo một lối kiến trúc nào thì cũng phải căn cứ vào địa thế xung quanh để tạo dựng một kiến trúc đẹp về thẩm mĩ, lợi về sinh hoạt. Phong thủy dù còn vẻ huyền bí nhưng rất thực tế và gần gũi với đời sống con người. Con người hiện đại càng ngày càng nhận ra lợi ích của phong thủy học và tìm các áp dụng trong nhiều lĩnh vực như xây dựng, kinh doanh, trang phục, chữa bệnh...

Xem thêm; Phong thủy nhà  Phong thủy kinh doanh, Màu sắc phong thủy

 

Để lại bình luận

Về đầu trang